Visualització de contingut web

Adoptar un model d and #39;organizació preventiva en l and #39;empresa

Han d’organitzar-se els recursos per a desenrotllar la prevenció en l’empresa, a través d’una o diverses de les següents modalitats organitzatives:
 
a. L’empresariat desarrollarà, personalment, l’activitat de prevenció: l’empresariat pot dur a terme directament l’activitat preventiva. Per a això serà necessari que desenrotlle de forma habitual la seua activitat professional en el centre de treball i que posseïsca una formació preventiva d’acord amb les funcions que pretenga realitzar.
No obstant això, la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores no podrà ser assumida per l’empresari, que haurà de concertar-la amb un servici de prevenció alié.

S’haurà de remetre a l’autoritat laboral una notificació sobre concurrència de condicions que no fan necessari recórrer a una auditoria.
 
Més informació: article 11 del RSP
 
 
b. Designar un o més treballadors per a ocupar-se de l’activitat preventiva: l’activitat preventiva pot ser desenrotllada per personal treballador designat per l’empresariat, sempre que este compte amb una formació preventiva d’acord amb les funcions que pretenguen realitzar.
No obstant això la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores haurà de concertar-se amb un servici de prevenció alié.
 
Així mateix, aquelles activitats preventives per a la realització de les quals no resulte suficient la designació de treballadors i treballadores hauran de desenrotllar-se a través d’un o més servicis de prevenció aliens.