Visualització de contingut web

Empresas hasta 50 trabajadores

Principals obligacions en prevenció de riscos laborals Referència normativa
Adoptar el model d'organització preventiva en l'empresa Art.30 de la LPRL, art. 10 de la RSP
Elaborar un pla de prevenció de riscos laborals Art. 16.1 de la LPRL, art. 2 del RSP
Avaluar els riscos i planificar la prevenció Art. 16.2 de la LPRL
Formar i informar els treballadors Art. 18.1 y 19 de la LPRL
Consulta i participació dels treballadors Art. 18.2 de la LPRL
Vigilar la salut dels treballadors Art. 22 de la LPRL
Utilitzar equips de treball segurs Art. 17.1 de la LPRL
Coordinar les activitats empresarials Art. 24 de la LPRL
Adoptar mesures en cas d'emergència Art. 20 de la LPRL
Investigar els danys per a la salut (accidents de treball i malalties professionals) Art. 16.3 de la LPRL
Documentar les activitats preventives Art. 23 de la LPRL
Protegir col¿lectius de risc Art. 25,26,27 de la LPRL
Presència de recursos preventius Art. 32 bis de la LPRL

 

 

Tràmits en prevenció de riscos laborals Referència normativa
Comunicar l'obertura del centre de treball o la represa de l'activitat
Orde TIN 1071-2010 de 27 d'abril
Notificar els accidents de treball i malalties professionals Orde de 16 de desembre de 1987
Sol¿licitar el registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià