« Ves enrere

El Consell aprova un conveni perquè els notaris accedisquen al Registre de cooperatives de la Comunitat Valencianacedan al Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana

El Consell aprova un conveni perquè els notaris accedisquen al Registre de cooperatives de la Comunitat Valencianacedan al Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana

- És la primera vegada que se subscriu aquest acord, que tindrà una vigència de quatre anys, ampliable a quatre anys més
- També tindran accés als registres d'entitats de previsió social i a l'administratiu de societats laborals de la ComunitatEl Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Notarial de València a la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon la gestió del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana, la del Registre d'entitats de previsió social de la Comunitat Valenciana i la del Registre administratiu de societats laborals de la Comunitat Valenciana.

El conveni té com a objectiu regular la gestió i comunicació electrònica entre aquesta Conselleria i el Col·legi Notarial de València en relació amb els documents notarials susceptibles d'accedir a aquests registres.

Així, aquest acord permetrà l'intercanvi d'informació entre les oficines notarials i el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana, el Registre d'entitats de previsió social de la Comunitt Valenciana i el Registre administratiu de societats laborals de la Comunitat Valenciana.

El conveni té una vigència de quatre anys des de la signatura d'aquest, que es podrà prorrogar per quatre anys més, a instància de qualsevol de les parts signants, manifestada formalment a les altres en qualsevol moment anterior al dia de la finalització del termini inicial de vigència del conveni.