« Ves enrere

El Servef convoca subvencions per a finançar el manteniment de 270 Agents de Desenvolupament Local a la Comunitat

El Servef convoca subvencions per a finançar el manteniment de 270 Agents de Desenvolupament Local a la Comunitat

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha convocat les subvencions destinades a finançar el manteniment de 270 agents d'Ocupació i Desenvolupament Local en 2018. L'import global estimat d'aquestes subvencions és de 4,1 milions d'euros, fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Les ajudes tenen com a finalitat compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions les corporacions locals o entitats vinculades a aquestes a les quals el Servef concedira en 2017 una subvenció per la contractació de l'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per la continuïtat del qual se sol·licita nova subvenció.

El període subvencionable d'aquesta nova convocatòria comprèn entre l'1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2019. La quantia de la subvenció ascendirà al 50% dels costos laborals de l'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds han de presentar-se de forma telemàtica a través de l'enllace "Sol·licitud Telemàtica" que hi ha associat a cada convocatòria en l'apartat de subvencions de la web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació servef.gva.es. Per a açò, és necessari disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a explicar des del dia 30 de juny de 2018, endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La notificació de les resolucions i els actes de tràmit es realitzaran a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es).

Amb aquestes ajudes, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació confirma el compromís de suport als agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, una figura essencial per a ajuntaments i entitats locals, ja que contribueixen a l'impuls de la promoció econòmica i la gestió de les polítiques actives d'ocupació orientades a la generació de treball i activitat empresarial.

Amb aquesta i altres iniciatives, el #NouServef tracta d'acostar les seues polítiques d'ocupació a la ciutadania al llarg de tot el territori valencià, reforçant el foment i el desenvolupament dels organismes, institucions i serveis més propers a la població.